Umital Academy

Opleidingen & advies

We geven opleidingen en advies op maat over diverse strategische HR vraagstukken. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste technieken uit de praktijk verzekeren we opleiding en advies van de hoogste kwaliteitWe brengen nieuwe kennis, ideeën en perspectieven die deelnemers op hun beurt kunnen vertalen naar de eigen uitdagingen binnen de organisatie. Focus is het creëren van business impact – hoe kunnen we mensen versterken om de uitdagingen van vandaag aan te gaan binnen jouw bedrijf?

Voor leidinggevenden

Leiderschap in het digitale tijdperk

Leiderschap begint met een duidelijke visie. Bouw aan een 'future proof' visie en digitale capaciteiten van jouw team. Creëer een betrokken cultuur. Leer nieuwe leiderschapsvaardigheden zoals het aansturen van virtuele teams. Tijdens dit traject win je inzichten over de implicaties van digitalisering voor de eigen managementpraktijken.

Sturend coachen

Je weet waar je naartoe wil als leidinggevende maar hoe krijg je mensen mee in jouw verhaal? Sturend coachen geeft je inzichten om anderen te sturen en te beïnvloeden zodat je als team je doelstellingen naar actie kan vertalen. Daarbij leer je sturen op output en resultaten.

Lerende houding stimuleren bij medewerkers

Leren vraagt een verandering van gedrag. Het vraagt inspanning om anders na te denken over de dingen en die ook te durven proberen. In deze opleiding leer je hoe je een lerende houding kan stimuleren bij anderen zodat ze zich gemotiveerd voelen om te kijken buiten de vier muren van jouw organisatie voor inspiratie , zodat ze zich goed voelen om nieuwe kennis te delen met collega's en toe te passen in de praktijk.

Omgaan met weerstand/emoties van medewerkers

Als leidinggevende ben je ongetwijfeld weerstand tegengekomen wanneer je een nieuwe visie of manier van werken probeert door te voeren. Sterke emoties, angst en apathie bij medewerkers is normaal. Wij leren je daar (nog) beter mee omgaan. Bezorgdheden herkennen en die omschakelen naar positieve verandering is op zich een kunst die je kan oefenen en bijleren als leidinggevende.

Teams leiden van op afstand

Veel teams vandaag werken samen op afstand (van thuis uit of van verschillende geografische locaties). Hoe kan je deze virtuele teams aansturen? Hoe zorg je er voor dat medewerkers een hoge inzet behouden? In deze opleiding leer je succesvol teams te aan te sturen van op afstand.

Resultaatgericht leiderschap

Het nieuwe leiderschap is vooral gericht op het behalen van resultaten en minder op proces. De manier waarop jouw team zijn resultaten behaald is minder van belang. Met deze opleiding leren we je hoe je resultaatgericht leiding kan geven op een manier dat duidelijk en motiverend werkt voor jouw medewerkers.

Voor teams

Teamwerk in het digitale tijdperk

Teamwerk vandaag vraagt een andere manier van werken dan vroeger. Nieuwe technologie brengt veel voordelen met zich mee maar ook nieuwe uitdagingen. Met deze workshop bouwen we aan vertrouwen in jouw team, stimuleren we effectieve communicatie on- en offline en maken we concrete afspraken die jullie team concreet kan toepassen op de werkvloer.

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven is niet van zelf-sprekend. Het is niet iets dat je zomaar doet. Bij feedback geven en ontvangen spelen complexe individuele verschillen mee. Niet iedereen het hetzelfde en dat vraagt extra aandacht bij het leren van feedback geven en ontvangen in jouw team. Hoe kan feedback bijdragen tot een positievere samenwerking voor iedereen?

Empathisch luisteren

Wat mensen zeggen niet altijd is wat ze bedoelen. Met deze workshop leer je misverstanden en miscommunicaties te voorkomen door de noden en achterliggende gevoelens van collega's beter te gaan begrijpen. Hiernaast opent empathisch luisteren nieuwe deuren om jouw samenwerking met collega's verder te versterken.

Teamrollen en werkwaarden

Jouw team en hoe jullie samenwerken is uniek. Iedere persoon heeft zijn of haar eigen sterktes, interesses en ambities. Met deze workshop gebruiken we de Kazi test als basis voor individueel en teamontwikkeling. Hoe kunnen we ieders sterktes tot zijn recht brengen? Op welke manier kunnen we rekening houden met elkaar bij het bepalen van taken/rollen in ons team?

Nieuw! Erkend door KMO-portefeuille

De Vlaamse overheid steunt jou in het versterken van jouw menselijk kapitaal! Umital is een officieel erkende partner van de KMO-portefeuille voor opleiding en advies. Daardoor geniet je van een subsidie die 30% tot 40% van de gemaakte kosten bij opstart recupereert. Hoe werkt het?

 Meld je aan voor de KMO-portefeuille met je E-ID

 Vraag je KMO-portefeuille voor Umital aan

 Stort jouw deel in de KMO-portefeuille, de overheid vult het resterende bedrag aan

 Betaal de factuur van Umital vanuit de KMO-portefeuille Meer informatie over de KMO portefeuille

Meer informatie over de KMO-portefeuille