Adviestrajecten

Umital versnelt digitale transformatie

Financieel gezonde bedrijven hebben een stevige positieve bedrijfscultuur. Met  steeds veranderende verwachtingen van klanten, wordt een bedrijf en haar medewerkers geacht wendbaar te zijn. 

We objectiveren de digitale maturiteit van bedrijven en hun medewerkers in functie van digitale transformatie en delen daarbij best practices. 

De sleutel naar succes is het inzetten op het menselijke kapitaal dat reeds aanwezig is in bedrijven. We maken dit meetbaar en kijken daarbij niet enkel naar belangrijke soft skills en gedrag  dat deel uitmaakt van de bedrijfscultuur maar ook naar de onderliggende strategie, de processen en structuren.  De motor in onze aanpak is het “Digital Diamond Model“. Een praktijk gericht maar wetenschappelijk onderbouwd model, waarbij we verschillende facetten van de bedrijfsvoering onder de loep nemen.

Digital Diamond Model

Advies waar je op kan rekenen!

Vertrekkende vanuit onze expertise in management, bedrijfspedagogie en organisatiepsychologie helpen we je graag met je strategische HR vraagstukken.

We onderscheiden de volgende fases in ons aanbod voor advies. Elk van deze fases heeft een expliciet doel en resultaat. De volgorde van de fases is belangrijk om tot goed onderbouwde en gedragen beslissingen te komen.

Intake * Set-up * As-is * To be * Implementatie

Erkende dienstverlener van de KMO-Portefeuille

De Vlaamse overheid steunt jou in het versterken van jouw menselijk kapitaal! Umital is een officieel erkende partner van de KMO-portefeuille voor opleiding en advies. Daardoor geniet je van een subsidie die 30% tot 40% van de gemaakte kosten bij opstart recupereert. Hoe werkt het?

 Meld je aan voor de KMO-portefeuille met je E-ID

 Vraag je KMO-portefeuille voor Umital aan

 Stort jouw deel in de KMO-portefeuille, de overheid vult het resterende bedrag aan

 Betaal de factuur van Umital vanuit de KMO-portefeuille Meer informatie over de KMO portefeuille

Meer informatie over de KMO-portefeuille

Wat kunnen wij voor jouw bedrijf betekenen?

Hieronder vind je een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Nieuwe strategie vertalen naar de werkvloer?

Een  IT bedrijf  maakt de omslag naar een meer klantgerichte aanpak en organisatiestructuur. Dit traject start en eindigt met de leidinggevenden, die cruciaal zijn om de nieuwe strategie te implementeren op de werkvloer. Zij zijn het die dagelijks hun medewerkers engageren en motiveren om het beste van zichzelf te geven. 

Ontdek de kracht van digitaal teamwerk.

Bij schaalvergroting en uitbreiding op meerdere locaties, hoort ook een ander type van leiding geven en managen. Teams aansturen van op afstand, maar ook deel uitmaken van een virtueel team vraagt een andere manier van samenwerken en afstemmen. Een bedrijf in de financiële sector focust op teamwerk, gericht laten samenwerken, en ondersteunt leidinggevenden om meer te sturen op resultaten (output  management) en concrete doelstellingen voor medewerkers (performance management). 

Aan de slag met jouw informele netwerk

Een overheidsbedrijf merkt dat bij een vertrek van een medewerker ook heel wat know how en de contacten verloren gaan. Hoe zorg je ervoor dat je kennis kan borgen en breng je het informele netwerk in kaart? Umital adviseert jouw organisatie bij deze vraagstukken.

Graag een afspraak?

Wij komen langs voor een eerste gratis kennismaking. Tijdens het gesprek bekijken we de behoeften en hoe wij jou kunnen ondersteunen. Door samen in gesprek te gaan kunnen we zelf oplossingen aanreiken of jou in contact brengen met een partner die jou verder kan helpen. 

'Wij versterken uw menselijk kapitaal.'

Scroll to Top