Digitale transformatie gaat vooral over mensen

Digitale transformatie gaat evenzeer over het ontwerpen voor mensen, als over het toepassen van nieuwe technologieën.  Daarom is onze aanpak gebaseerd op onderzoek dat individuen, teams en organisaties laat excelleren.    

Digitale transformatie houdt een holistische bedrijfsverandering in waardoor Umital enkel gelooft in een geïntegreerde benadering waarbij kennis verankerd wordt in de organisatie. 

De motor in onze aanpak is het “Digital Diamond Model“. Een praktijk gericht maar onderbouwd model, waarbij we de verschillende facetten van  bedrijfsvoering, incl. de ondersteunende bedrijfscultuur onder de loep nemen.

De sleutel naar een succesvolle transformatie is de aandacht voor het Human Capital en de context die het bedrijf creëert door oa. structuur en processen. Umital maakt maturiteit meetbaar en bespreekbaar, en zet in op awareness en engagement.

Digital Diamond Model

Concreet advies waar je mee aan de slag kan!

Umital brengt expertise op het vlak van management, pedagogiek en organisatiepsychologie samen.  

Om te komen tot onderbouwde en gedragen beslissingen werken we tijdens de Umital design sprints intensief samen met de klant.     

De outside-in sprint focust op een inspirerende strategie voor transformatie, een toekomstgericht delivery model en corporate branding

De inside-out sprint gaat in op een ondersteunende bedrijfscultuur, wendbare organisatie en krachtige teams

Erkend dienstverlener van de KMO-Portefeuille

De Vlaamse overheid steunt jou in het versterken van jouw menselijk kapitaal! Umital is een officieel erkende partner van de KMO-portefeuille voor opleiding én advies.

Wat kunnen wij voor jouw bedrijf betekenen?

Hieronder vind je enkele praktijkvoorbeelden.

Van strategie naar implementatie

Een strategie laten werken eindigt niet bij een duidelijke formulering en een nieuw organogram.  Meestel vergt dit ook een omslag in gedrag en vaardigheden. 

Leidinggevenden zijn cruciaal in deze transformatie.  Umital begeleidt hen om hun medewerkers te ondersteunen en motiveren zodat zij vanuit hun verantwoordelijkheden en talenten elke dag kunnen bijdragen aan doelstellingen.  

Succesvol virtueel samenwerken

In een team vanop afstand samenwerken brengt extra uitdagingen met zich mee, zowel voor de leidinggevende als voor de andere teamleden.  Hoe creëer je een teamgevoel? Hoe werk je op een efficiënte manier naar een gezamenlijk resultaat toe? 

Umital begeleidt leidinggevenden en teams in hun groei naar meer zelfsturing en virtueel samenwerken. 

Impliciete kennis en informele netwerken in kaart brengen

Wanneer een medewerker het bedrijf verlaat gaat er altijd een deel kennis en ervaring verloren.  

Hoe kan je er voor zorgen dat je (ook impliciete) kennis borgt en het informele netwerk in kaart brengt? Umital adviseert jouw organisatie bij deze vraagstukken.

Graag een afspraak?

Wij komen graag langs voor een vrijblijvende kennismaking. Tijdens dit gesprek gaan we in op uw concrete vraag en bekijken we of en op welke manier Umital kan ondersteunen.  

'Wij versterken uw menselijk kapitaal.'

Scroll to Top