Netwerkanalyse

Een schat aan inzichten...

Medewerkers hebben een bepaalde waarde die vandaag ‘menselijk kapitaal’ genoemd wordt. Hiernaast beschikken alle mensen over sociaal kapitaal – een waarde op basis van hun connecties en interacties met andere mensen zowel binnen als buiten jouw bedrijf. Naast jouw formele bedrijfsstructuur – denk aan jouw organogram – zijn deze sociale interacties van belang.

Het informeel netwerk kan je gericht inzetten om verandering en digitale transformatie met minder moeite te versnellen, leren en ontwikkeling op maat aan te pakken en kennis in jouw bedrijf te delen en te behouden.  Wij analyseren en mappen deze cruciale interacties op basis van jouw noden.

Ontdek jouw sleutelfiguren of 'key influencers'

Sleutelfiguren kunnen veranderingen en strategische acties versnellen. Door 3% van deze individuen gericht in te zetten bereik je 85% van je medewerkers. Volgens onderzoek zijn jouw 'key influencers' vaak niet wie je denkt - we maken dit helder met een netwerkanalyse.

Verbind silo's met elkaar

Communicatielijnen tussen afdelingen en teams kunnen complex zijn. Met de inzichten uit onze netwerkanalyse kunnen we silo's op een natuurlijke wijze verbinden met elkaar. Zo behoud je kennis, stimuleer je co-creatie en innovatief samenwerken doorheen de organisatie. Krijg inzicht in het informele netwerk in jouw organisatie.
Hieronder zie je gevisualiseerd hoe 3 verschillende brands in één organisatie samenwerken met elkaar. Wil jij dit ook voor jou organisatie in kaart brengen? Dat kan!

Leer- en ontwikkelingsstrategie op maat

'When life gives you lemons, you make lemon juice.'
Met netwerkanalyse ontdek je het sociaal kapitaal van jouw medewerkers. Op basis daarvan kan je mensen gericht gaan opleiden door verder te bouwen op hun sterktes.

'Wij versterken jouw menselijk kapitaal.'

Scroll to Top