Wat is digital fitness?

Het concept van “digitale competenties” of digitale fitheid is ontstaan samen met de versnelling in technologische ontwikkelingen en toepassingen van de laatste jaren.

De ontwikkeling van nieuwe technologieën creëert continu nieuwe business activiteiten maar ook nieuwe processen en werkwijzen. Jouw job vandaag of binnen 10 jaar zal er helemaal anders uit zien.

Om elke medewerker binnen jouw organisatie optimaal voor te bereiden, kunnen we inzicht verschaffen in welke competenties sterk aanwezig zijn en waar nog groei mogelijk is. 

Met het “Digital fitness’ assessment ondersteunen we organisaties in duurzame gedragsverandering.

Wat haal je er uit?

DigiFit Competentie Profiel

Na het invullen van de vragen verkrijg je jouw persoonlijke digitale competentie wiel. Breng je eigen sterktes en zwaktes in kaart. Je kan het resultaat meteen raadplegen na het invullen van het online assessment.

Persoonlijke aanbevelingen

Je krijgt advies op maat over het versterken van je digitale vaardigheden. ! Als organisatie kan je het eigen L&D aanbod koppelen aan het digitaal fitness assessment, zodat medewerkers steeds de mogelijkheden tot ontwikkeling kunnen raadplegen die aansluit bij hun behoeften.

Digitaal competentie wiel

Digitale informatie

Vermogen om digitale informatie te identificeren, localiseren, analyseren, terug te vinden, op te slaan en de relevantie en het doel te beoordelen.

Digitale communicatie

Vermogen om te communiceren, samen te werken, interageren en participeren in virtuele teams en netwerken, gebruik maken van geschikte digitale media, toon en gedrag

Digitale productie

Vermogen om digitale content te creëren, configureren, aan te passen, digitale problemen op te lossen en nieuwe manieren ontdekken om gebruik te maken van technologie.

Digitale veiligheid

Vermogen om digitale technologie veilig te gebruiken en duurzaam op vlak van datagebruik, de eigen identiteit, werk letsels en aandacht hebben voor legale gevolgen, rechten en plichten.

Digitaal leiderschap

Vermogen om innovatief werkgedrag te tonen en zelf het voortouw te nemen in het gebruik van technologie.

'Wij versterken jouw menselijk kapitaal.'

Scroll to Top