Over de opleiding

Teamwerk vandaag vraagt een andere manier van werken dan vroeger. Nieuwe technologie brengt veel voordelen met zich mee maar ook nieuwe uitdagingen. Met deze opleiding leer je hoe je vertrouwen kan creëren in jouw team, hoe je effectief kan communiceren on- en offline en hoe je concrete afspraken kan maken rond technologie gebruik op een manier dat je dit kan toepassen op de werkvloer.

Programma

Het traject bestaat uit  32 uur per deelnemer, gespreid over meerdere weken, die samen één geheel vormen. 

Deze aanpak met welgekozen thema’s die in een logische volgorde worden behandeld, biedt een integraal beeld en een goed uitgangspunt voor de vertaling naar jouw dagelijkse praktijk.

1.Teamwork makes the dream work

De noodzakelijke maar o zo belangrijke basics -teamsamenstelling, verschillen binnen het tam als sterkte, team maturiteit, team doelen en taken

2.Productiviteit omhoog!

Samen resultaatgericht aan de slag -ontwerp voor zo weinig mogelijk onderbrekingen: werkorganisatie -dagelijkse check-in/check-out -meeting cultuur en hygiëne -het gebruik van collaboration & communicatie tools

3.Engagement omhoog

-zelf sturing in teams -nieuwe team gewoontes installeren -Vertrouwen creëren en behouden in hybride teams

4.Samenwerkingscharter

We maken het concreet, maken afspraken en houden elkaar verantwoordelijk voor -normen en team waarden -team afspraken over samenwerken in lijn met het beleid of kader dat het bedrijf stelt.

Contacteer ons voor de volledige brochure “doing hybrid right”

'Wij versterken jouw menselijk kapitaal.'

Scroll to Top