Towards a digital growth mindset

Over de opleiding

Waarom is het zo moeilijk om gedrag te veranderen? Het start vaak met mindset. Iedereen heeft bepaalde overtuigingen, dingen waar we belang aan hechten of waar we in geloven. Erg veel van ons gedrag wordt beïnvloed door onze mindset. Wanneer een bedrijf bepaalde keuzes maakt – vraagt dit ook een andere mindset van medewerkers. Ontdek het “digitale mindset” model, samen met jouw team.

Programma

Het traject bestaat uit 32 of 40 uur per deelnemer, gespreid over meerdere weken, die samen één geheel vormen. 

Deze aanpak met welgekozen thema’s die in een logische volgorde worden behandeld, biedt een integraal beeld en een goed uitgangspunt voor de vertaling naar jouw dagelijkse praktijk.

1. Business game

Creëer een gemeenschappelijke taal en begrip als basis. -welk trends zijn er in digitale transformatie? -welke impact heeft dit op mijn functie en mezelf?

2. Keuzes van het bedrijf

Welke keuzes maakt het bedrijf, waarom, wat en wanneer? -bespreek de impact naar klanten, interne processen, organisatie en verantwoordelijkheden -belicht de performance gap en ervaar het verschil

3. Zelf scan

Iedereen ervaart dit anders, we hebbeneen eigen baseline -doe de zelf-scan en begeleide zelfreflectie

4. Digitale mindset model

MIndset veranderen -leer over het mindset model en pas het toe op jezelf en jouw specifieke werkcontext -jouw acties, vragen en commitment voor persoonlijke ontwikkeling

5. Leer van elkaar

Sociaal leren en coaching -we maken persoonlijke en vaak gedeelde herkenbare uitdagingenmet collega's bespreekbaar -behavioral coaches ondersteunen medewerkers om het mindset model nog beter toe te passen op hun specifieke uitdagingen

Contacteer ons voor de volledige brochure “towards a digital mindset”

'Wij versterken jouw menselijk kapitaal.'

Scroll to Top